Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2

Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2

Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2

US $ 64.90 US $ 45.43 30% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

Recomended for You
PRODUCT DETAIL

Details about product Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2 are here :

Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2 Image 2 - Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2 Image 3 - Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2 Image 4 - Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2 Image 5 - Original Raspberry Pi 3 Mô Hình B + RPI 3 B cộng với với 1 GB BCM2837B0 1.4 GHz ARM Cortex A53 Hỗ Trợ wiFi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2

Other Products :

US $45.43